[PICS][ChanBaek] 140628 ChanBaek moment tại concert “From. EXO Planet #1: The Lost Planet” tại Trùng Khánh

BrYIDKXCUAABn8K.jpg large

BrWZqxACQAA4mjR.jpg large BrW6DuFCAAALpdZ.jpg large BrW6CzJCUAA1Ciy.jpg large BrRwoXPCUAEOBaT.jpg large BrRwobECUAAyRbv.jpg large BrRwoawCUAASNun.jpg large BrRwoaqCYAAU0e1.jpg large BrRudMUCMAAGiOt.jpg large BrRudMLCMAEX9NY.jpg large BrRudL_CYAITmn7.jpg large BrRudL9CMAI495o.jpg large BrRtf-KCYAEfqt0.jpg large BrRtf9gCMAA0M3w.jpg large BrRsJH2CQAEQhBO.jpg large BrRsHSECcAAFpRF.jpg large BrRKeKACUAEEsqf.jpg large BrRewrrCYAAMvT6.jpg large BrRbHxnCMAAAuQM.jpg large BrQ6nUxCUAATR0_.jpg large BrQ6RSYCEAEjpTJ.jpg large BrQ6nP-CEAATHzr.jpg large BrQ6nB-CAAEXTJq.jpg large BrQ5WJgCUAA_L3z.jpg large BrQ5nWZCMAAzAJM.jpg large BrQ5nMQCcAANBAT.jpg large BrQ5BRzCAAAl8eY.jpg large BrQ5A_HCAAAho0u.jpg large BrQ5A6_CMAA2asS.jpg large BrOVrRyCIAUjyHE.jpg large BrOwomMCIAAMQS7.jpg large BrOxVykCMAAsxlp.jpg large BrOyKocCAAIOoJh.jpg large BrOyKslCMAEKY0J.jpg large BrOYpc0CEAAYJE6.jpg large BrQ4zuLCIAIDPox.jpg large BrOVrRxCUAMZnOf.jpg large BrOo3gnCIAEeV30.jpg large BrOo3gdCEAAnqgA.jpg large BrONXIzCIAADOM8.jpg large BrON6kJCUAAZyzO.jpg large BrOI88oCAAQVilj.jpg large BrOHVQZCUAACe88.jpg large BrOHVFWCEAEGWdT.jpg large BrOHksrCEAM8tP3.jpg large BrOH3g_CcAA-2HQ.jpg large BrOGT8ACAAA4JqA.jpg large BrOFTk7CIAAsS10.jpg large BrODVcqCIAEcXdo.jpg large BrODVgvCEAAQAHp.jpg large BrOEMJaCMAA_UGh.jpg large BrOEMQBCYAAIAt8.jpg large BrOEMRhCQAAUsyh.jpg large BrOFOGACMAEDjdF.jpg large BrOFTk7CcAAMd1P.jpg large BrODtJTCcAAvm1L.jpg large BrOBaMUCIAAQ-7v.jpg large BrOayb1CQAIJBRa.jpg large BrOa_oOCEAAikbb.jpg large BrOa_oECEAAZsbp.jpg large BrbVk1QCUAMnEtV.jpg large BrbTqGKCMAE99QC.jpg large BrbSnqzCMAA_qbx.jpg large BrbSnq4CUAAIoaQ.jpg large BrbSKevCUAA6KKp.jpg large BrbSKbRCcAA9BEk.jpg large BrbSKBPCAAAYla6.jpg large BrbSIqBCEAAv3Yq.jpg large BrbRvMMCQAAAS7u.jpg large BrbRvMLCEAAlZmn.jpg large BrbRetGCYAAsOPV.jpg large BrbRetDCYAEGV1A.jpg large BrbPzSACEAA3nGA.jpg large BrbaUbHCAAMJj0q.jpg large BrbPiXqCQAA1fzC.jpg large BrbPzOwCYAEH55P.jpg large

Credit: as tagged + to the owner
Shared by : http://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Advertisements

~ Fly to EXO Planet ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s