[PICS][ChanBaek] 141103 ChanBaek moment tại MAMA 2014

B37adSJCYAIqoXZ

B37g0NlCUAAeqLQ B37h7f1CIAAzW5P B37hi0zCQAEtu7r B37hkczCUAA3I2G B37hkj6CMAAdY2G B37hkqOCEAE72cV B37iiNRCIAAa6eo B37iiUvCUAEtpP6 B37jC4aCIAIZVmS B37jC4eCIAEe0O7 B37jC4jCEAADtIu B37jD3VCUAI3xeY B37nmgxCAAIzKVj B37p_5-CAAITgcA B37qJO1CEAAnRUk B37qZ0pCUAA14cV B37rbqhCYAACQMj B37uCmdCAAINvsS B37wB6sCIAAHKMm B37wjB7CQAEbjHv B37ZRXgCQAAd1Vm

B38aSHvCcAAtY7I B38iWPcCIAAZCJ_ B38iXaTCAAEpsys B38jE-ZCcAAfMvr B38T7r4CMAA_you B38UiDdCQAA_s5h B38ULGJCMAERo1q B38Up_iCYAEOPrK B38WtrvCMAAZ4hm B38WXnGCEAAtRXT B38X_BoCQAAa6Yp B38X98UCMAAoLnu B38XHRkCQAIHe_k B38XIPACAAANkaG B38XJucCUAEmwMT B38XKwsCQAA6omI B38YAHOCAAAkNmF B38YBT1CMAAFFma B38YDd4CEAA_Ijj B38YOllCAAALogd B39LpbmCcAA0jQq B39M7m7CIAADIFj B39M8C0CMAEhyB5 B3884BSCMAEW7Do

005DfPK5jw1emy1i8a3soj315o0v9q80 005DfPK5jw1emy1i8j1hij315o0v9tfu 005DfPK5jw1emy1i9tv3vj30wr0n877w 005DfPK5jw1emy1ib25kvj315o10ednr 005JqIkFjw1emxs3gejidj30uk0kf777 005JqIkFjw1emxs3hcvpij30uk0j7wgr 005JqIkFjw1emxs3j3pibj30pf0xcdks 005T9eAbjw1emxtc5cev7j31jk13gdws 005T9eAbjw1emxtc6gs9gj31jk13g7gv 005T9eAbjw1emxtc418c0j31jj13gqj4 005T9eAbjw1emxtdq1ed3j31jk13g192 005T9eAbjw1emxzgu2uo1j315o0rzjz3 005T9eAbjw1emyroe6l1gj31jk13gwrz 005T9eAbjw1emyxaipx1vj31jk13g17h 005uDMvagw1emy2yj7ssij315o0rragf 005zTN7rgw1emyvllldz1j31kw1cvgpe 66b0c3f7jw1emy7v9mpzjj218g18ggre 15762447430_ecb1d336f4_o a1f279e3jw1emyl1zn9d1j20uk0kdwiw ab2da7eagw1emy2z1ex42j215o0rswi6 ab2da7eagw1emy2z3b17uj215o0rsgp1 ab2da7eagw1emy2z98jv9j215o0rsq62 ab2da7eajw1emykdxerg2j20rs15oacr ab2da7eajw1emym2hkqz0j215o0rs468 ab2da7eajw1emym2rrvdfj20rs15oahc B4BtB8UCEAA8WW- B4Esc7zCAAAacVn B4EsdkfCAAAJjmP B4EsecsCAAAaDwR d82d379ajw1emxkr4gckdj20nq0hs3zf d82d379ajw1emxkr6rsgrj20nn0hswfe d82d379ajw1emxkr8ck9sj20nn0hsq3u d82d379ajw1emxkrbcy8cj20nn0hsgme d82d379ajw1emxkrcxpwjj20nq0hs3zb d82d379ajw1emxkrezvtkj20nr0hsaaw d82d379ajw1emxkyuu0crj20or0hsdgt d82d379ajw1emxkz2uwvhj20qm0hs0tr d82d379ajw1emxkz9k7jvj20qm0hsjsa d82d379ajw1emxy987oxbj21kw11s124 d82d379ajw1emxyd5a8hej21kw11sdpl d82d379ajw1emxyec4u3mj21kw11s48w d82d379ajw1emxyentkw4j21kw11sjzf d82d379ajw1emxyi8v90oj21kw11s12p d82d379ajw1emxyisoaspj21kw11sjyr

005DfPK5jw1en08prni88j315o0v9wje 005DfPK5jw1en08ps5fmdj315o0v9dly 005DfPK5jw1en08pv8fqwj315o166jys 005DfPK5jw1en08wkh4g7j315o0newlj 005ENiX3gw1en0c6atkjhj315o0rsk0v 15771233758_e9582ce14e_o

005DfPK5jw1en1d0gtnzdj315o0qzaer 005DfPK5jw1en1d0gvzm4j315o0swaf4 005DfPK5jw1en1d0gwcr1j315o0r10xa

Credit: as tagged/to the owner
Shared by: http://chanbaekvn.com/
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

THANK YOU SO MUCH FOR TAKING PHOTOS

Advertisements

5 thoughts on “[PICS][ChanBaek] 141103 ChanBaek moment tại MAMA 2014

  1. Pingback: Top những ChanBaek moment khiến cộng đồng ChanBaek shipper rúng động trong năm 2014 | ChanBaekVN

~ Fly to EXO Planet ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s