[By ChanBaekVN] 2017 project for BaekHyun’s birthday

[2017] Để mừng sinh nhật BaekHyun, #CBVN đã quyên góp tiền cho 2 con voi dưới tên “EXO Byun Baek Hyun”
.
[Eng] To celebrate #BaekHyun‘s #birthday, CBVN donated for 2 elephants with name “EXO Byun Baek Hyun”
#project #ChanBaekVN #WWF

zhcjzc

Thân: Woo @ ChanBaekVN

Advertisements